کیفیت پروفیل

کیفیت پروفیل

چگونگی تشخیص کیفیت پروفیل
1400/7/24
0 نظر

چطور بفهمیم کدام پروفیل
آلومینیوم کیفیت مناسب را دارد؟
1 –با توجه به نوع مصرف ،
باید ضخامت لازم را داشته باشد مثال برای ساخت درب و پنجره آلومینیومی ضخامت
پروفیل مناسب 1،2 میلی متر نیاز است چنانچه پروفیل مصرفی از این مقدار کمتر باشد درب
و پنجره تولید شده کیفیت لازم را ندارد.
2 – باید به روشن بودن رنگ
سطح مقطع پروفیل دقت کنیم هرچه روشنتر باشد خالص بودن آنرا نشان و میدهد اما اگر
تیره باشد مسلما ناخالص بودن پروفیل را نشان میدهد
3 - باید ضخامت روکش پروفیل آلومینیوم مناسب باشد
( ضخامت روکش را باید از فروشنده سوال کرد) وگرنه با چشم قابل اندازه گیری نیست
4 – برای اینکه استحکام
پروفیل آلومینیومی را تست کنیم باید آنرا با یک پروفیل مرغوب برخورد دهیم اگر هیچ
اثری روی آن باقی نماند کیفیت خوبی دارد اما اگر شیارهای عمیق بر روی آن بوجود آمد
نشان از بی کیفیتی آن است.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر