بازشو دو حالته Tilt & Turn - تولید ابزار يراق آلات

بازشو دو حالته Tilt & Turn - تولید ابزار يراق آلات

بازشو دو حالته Tilt & Turn یک کلمه دانمارکی به معنی کج کردن (Tilt) و کلمه دانمارکی به معنی چرخش و دور زدن(Turn)، مفهوم کلی از بازشو دوحلته Tilt & Turn یعنی این که باید چرخش پیدا کند و کج شود.
1401/12/22
0 نظر

بازشو دو حالته Tilt & Turn

بازشو دو حالته Tilt & Turn یک کلمه دانمارکی به معنی کج کردن (Tilt) و کلمه دانمارکی به معنی چرخش و دور زدن(Turn)، مفهوم کلی از بازشو دوحلته Tilt & Turn یعنی این که باید چرخش پیدا کند و کج شود.

اسامی نام های دیگیر بازشو دوحالته بازشو مهندسی 2 جهت بازشو ، بازشو تهویه و منفذی باز شو کج.

رومیان 100 سال بعد از میلاد مسیح در قرن 20 و درشهر اسکندریه توانستند بازشو کج را در پنجره ها ابداع کنند و هدف آن ها از این نوع بازشو این بود که هوای بیرون در داخل ساختمان و اتاق جریان داشته و تهویه گردد که در ابتدا این بازشو کج ، از قسمت پایین پنجره به طرف بیرون باز میشد که در نوع خود فناوری جالب و خاصی تلقی میشد ولی یک سری ایراد داشت و آن هم وارد شدن حیوانات مانند گربه به داخل ساختمان و محوطه – ورود گردوغبار در موقع وزش باد – و عدم تهویه مناسب، چرا که هوای گرم و نامطبوع در قسمت بالاتر قرار میگیرد.

این معایب عامل شد تا فکر چاره کنند و قسمت کچ بازشو پنجره را در قسمت فوقانی و بالای پنجره تعبیه نمایند تا ایرادات قبلی را نداشته باشد و تهویه بهتر انجام شود و تبادل هوای سرد و گرم بهتر انجام شود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر