موارد مهم در هنگام وزن کردن آلومینیوم

موارد مهم در هنگام وزن کردن آلومینیوم

موارد مهم در هنگام وزن کردن آلومینیوم

برای محاسبه وزن انواع مقاطع و محصولات آلیاژهای مختلف آلومینیوم نظیر گرد، چهار پهلو، تسمه، شش پر، ورق، لوله می توانید از فرمول و ماشین حساب و یا از بعضی از نرم افزار ها مانند مستروین استفاده نمایید.
1401/12/25
0 نظر

موارد مهم در هنگام وزن کردن آلومینیوم

برای محاسبه وزن انواع مقاطع و محصولات آلیاژهای مختلف آلومینیوم نظیر گرد، چهار پهلو، تسمه، شش پر، ورق، لوله می توانید از فرمول و ماشین حساب و یا از بعضی از نرم افزار ها مانند مستروین استفاده نمایید. برای محاسبه، مقادیر هر یک از موارد زیر را به صورت دقیق باید به دست بیاورید:

تعداد

متریال: آلیاژ های مختلف آلومینیوم را تعیین نموده و بر این اساس مقادیر با توجه به وزن اسمی محاسبه می گردد. سایر متریال های فلزی مثل مس، تیتانیوم، استیل، برنج و … نیز برای سهولت و بهره برداری مناسب قابل محاسبه می باشد.

مقاطع: نوع محصول آلومینیومی که شامل ورق و انواع مقاطع اکسترودی استاندارد را انتخاب نمایید.

مقادیر ابعادی: با توجه به نوع محصول و ابعادی که مورد نیاز است مقادیر ابعادی را مشخص نمایید.

محاسبه: بعد از تکمیل موارد با استفاده از فرمول محاسبات را انجام دهید.

وزن: وزن محاسبه شده به صورت کیلوگرم و پوند در اختیار شما قرار خواهد گرفت. رقم به دست آمده معادل وزن بر حسب گرم در هر متر پروفیل خواهد بود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر