فرمول های محاسبه وزن پروفیل آلومینیوم

فرمول های محاسبه وزن پروفیل آلومینیوم

فرمول های محاسبه وزن پروفیل آلومینیوم

تخمین وزن پروفیل های آلومینیومی به شما کمک می کند تا برای حمل و نقل، ذخیره سازی و بودجه بندی هزینه های مربوطه برنامه ریزی کنید.
1401/12/25
0 نظر

فرمول های محاسبه وزن پروفیل آلومینیوم

فرمول کلی محاسبه وزن پروفیل آلومینیوم به شرح زیر است:

فرمول محاسبه وزن میله مسطح آلومینیوم (کیلوگرم)=۰.۰۰۲۷۱×ضخامت×عرض×طول

فرمول محاسبه وزن لوله آلومینیومی (کیلوگرم)=۰.۰۰۸۷۹×ضخامت دیوار×(قطر بیرونی-ضخامت دیوار)×طول

فرمول محاسبه وزن صفحه آلومینیومی (کیلوگرم)=۰.۰۰۲۷۱×ضخامت×عرض×طول

فرمول محاسبه وزن میله آلومینیومی (کیلوگرم)=۰.۰۰۲۲×قطر×قطر×طول

تخمین وزن پروفیل های آلومینیومی به شما کمک می کند تا برای حمل و نقل، ذخیره سازی و بودجه بندی هزینه های مربوطه برنامه ریزی کنید. فرمول اصلی برای محاسبه وزن هر متر پروفیل آلومینیوم اکسترود شده به شرح زیر است: 

وزن بر متر x متر = وزن نظری بر متر = سطح مقطع x چگالی

در کل پروفیل ممکن است به دلیل عملیات های سطحی مختلف مانند پوشش پودری یا سندبلاست مقداری وزن اضافه یا از دست می دهد، بنابراین وزن تنها یک رقم تخمینی برای مرجع است. همچنین روکش های چسبنده محافظ حرارتی نیز وزن اضافه می کنند.

وزن پروفیل های آلومینیومی از اساسی ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر