کاربرد فیکسر برای پنجره آلومینیومی

کاربرد فیکسر برای پنجره آلومینیومی

کاربرد فیکسر برای پنجره آلومینیومی

در پنجره های آلومینیومی و برای برخی اتصالات از پرس‌های دستی استفاده می‌شود. این پرس‌ها بر مبنای نوع پروفیل دارای قالب مجزایی بوده و معمولا در یک کارگاه معمولی برای راحتی کار حداقل سه عدد از این پرس‌ها برای یک سری پروفیل وجود دارد.
1401/12/25
0 نظر

کاربرد فیکسر برای پنجره آلومینیومی

در پنجره های آلومینیومی و برای برخی اتصالات از پرس‌های دستی استفاده می‌شود. این پرس‌ها بر مبنای نوع پروفیل دارای قالب مجزایی بوده و معمولا در یک کارگاه معمولی برای راحتی کار حداقل سه عدد از این پرس‌ها برای یک سری پروفیل وجود دارد.

روش کار فیکسر به این صورت است که در ابتدا پروفیل برش خورده با این پرس سوراخ کاری خواهد شد و سپس هر قسمت فیکسر جداگانه در پروفیل وارد می شود. دکمه فنری انتهایی نمایش داده شده به صورت فنری از محل سوراخ مد نظر به بیرون پرتاب میشود و نهایتا در پروفیل فیکس می‌شود. پس از این کار کلاف پروفیل در کنار یکدیگر قرار گرفته و توسط پیچ اتصال فیکسر‌ها به یکدیگر پیچ می‌شوند. این عمل باعث اتصال دو گوشه و در کنار هم قرار گرفتن دو پروفیل می شود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر