قیمت آلومینیوم ترمال بریک

قیمت آلومینیوم ترمال بریک

قیمت آلومینیوم ترمال بریک

قیمت و هزینه نهایی پنجره های آلومینیوم ترمال بریک به عوامل و متغیر های مختلفی وابسته است.
1401/12/27
0 نظر

قیمت آلومینیوم ترمال بریک

قیمت و هزینه نهایی پنجره های آلومینیوم ترمال بریک به عوامل و متغیر های مختلفی وابسته است. از جمله عوامل مهم اثر گذار روی قیمت آنها به ؛

قیمت بروز شده ی فلز آلومینیوم

متراژ تولیدی پنجره

مارک و کیفیت ابزار مصرفی

نوع دستگاه و سیستم پنجره ( پنجره نوع ثابت نسبت به نوع متحرک آن قیمت پایین تری دارد) 

جنس و رقم شیشه ی استفاده شده ( نوع معمولی یا لمینت و..)

کارای مربوط به رنگ آمیزی

و هزینه های مربوط به انتصاب پنجره و دستمزد می توان اشاره کرد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر